VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17.03.2020 14:18 Leeftijd: 4 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 778 : Kinderartsenverenigingen verspreiden aanbevelingen m.b.t. coronavirus

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Kinderartsen op 13.03.2020.


Beste collega’s
 
De Belgian Paediatric Covid-19 Network groep heeft in samenwerking met Sciensano aanbevelingen gepubliceerd voor de kinderartsen met betrekking tot het corona-virus. 

Via deze hyperlink komt u terecht op een overzichtspagina, waar u de aanbevelingen kunt raadplegen.
Deze zullen, naarmate de toestand evolueert, regelmatig herzien worden.

Zoals u in de aanbevelingen kunt lezen, bepleiten de kinderartsen het gebruik van teleconsultaties. In dat kader stuurde onze beroepsvereniging vandaag deze brief naar minister van Volksgezondheid, Maggie De Block.
 
Met vriendelijke collegiale groet,
 
Tyl Jonckheer
Voorzitter