VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.12.2019 13:22 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 764: nomenclatuurwijziging interventionele prestaties


Geachte Dokter,

In het Belgische Staatsblad van 07.11.2019 is een KB verschenen tot wijziging van art.34, § 1, a) van de nomenclatuur.

Het gaat om voorwaarden betreffende de vergoedingsmodaliteiten:

De resultaten van de medische beeldvorming die gediend hebben om de indicatie vast te stellen evenals de follow-up documenten moeten in het medisch dossier van de rechthebbende aanwezig zijn.
De verstrekkingen die worden beoogd in dit punt a) mogen niet worden gecumuleerd met de angiografieën voor diagnose of de onderzoeken zonder contrastmiddel tijdens dezelfde vacatie, exclusief de verrichte angiocardiografieën.

Dit KB treedt in werking op 1 december 2019.

Met vriendelijke groet,

VBS

Klik hier om het KB te raadplegen