VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
18.12.2019 09:37 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 763: nieuwe verstrekkingen tandzorg bij kankerpatiënten of anodontie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Stomatologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, op 25.11.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 5 en 6 van de nomenclatuur.
Hierdoor worden er in art. 5 specifieke verstrekkingen ingevoerd voor tandzorg bij mensen met kanker of bij anodontie.
In art. 6 worden de toestanden bij een rechthebbende beschreven waarin de nieuw ingevoerde verstrekkingen worden terugbetaald, en worden de attesteringsregels en criteria van de nieuw ingevoerde verstrekkingen gestipuleerd.
Om de vraag tot tegemoetkoming in te dienen, zal door het Verzekeringscomité een formulier worden opgesteld.
Het persoonlijk aandeel van de rechthebbende in de honoraria voor de nieuwe verstrekkingen is nul.
Deze wijzigingen treden in werking op 1 januari 2020.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: