VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.11.2019 13:42 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

Medische prestaties - 26/11/2019

Ehsal Management School (EMS)


Medische prestaties,

26/11/2019
van 13u30 tot 17u00 in Gent (Clemenspoort)

met uitzondering van esthetische ingrepen, zijn vrijgesteld van btw. Nu bestaat de mogelijkheid dat artsen hun activiteiten bundelen via een artsenpool. Veelal bestaat die artsenassociatie in de praktijk uit een artsenvennootschap waarbij het gebruik van de praktijk gedeeld wordt onder de verschillende geneesheren. Voor de aanwending van de medische apparatuur, het gebouw, de diensten van de secretaresse, …,  wordt dan een vergoeding betaald via inhouding van een vast bedrag op de ontvangen erelonen. Opdat onderlinge aanrekeningen binnen de artsenassociatie vrijgesteld worden van btw, moeten er een aantal voorwaarden worden voldaan.

Ingevolge de Wet van 26 mei 2016 kan de vrijstelling voor onderlinge aanrekeningen in de toekomst nog enkel ingeroepen worden als de samenwerkingsovereenkomsten spontaan werden aangegeven bij de fiscale administratie. Op deze manier verwerft de fiscus zicht op de bedragen en afspraken binnen de artsenassociatie. Ook voorziet de wet  in een versoepeling van de vrijstellingsvoorwaarden voor onder meer leden van de vereniging die gedeeltelijke btw-handelingen verrichten. Op 5 juni 2019 heeft de fiscale administratie een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin ze een reeks Frequently Asked Questions heeft opgenomen om de oorspronkelijke circulaire van 12 december 2016 te verduidelijken.

Op drie verschillende tijdstippen en locaties, geven topsprekers Jurgen Opreel (Managing partner De btw-lijn, Prof. Fiscale Hogeschool) en Wannes Gardin (Jurist Vandelanotte) een uiteenzetting over samenwerkingsverbanden in de medische en (para)medische sector. Zij geven u aan de hand van praktijkvoorbeelden een overzicht van de nieuwe vrijstellingsregeling. De aandacht gaat vooral uit naar veel voorkomende problemen in de praktijk.  U heeft de mogelijkheid om op drie verschillende data en locaties aanwezig te zijn. Inschrijven kan via onderstaande linken.

Dinsdag 26 november 2019https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fhs-seminaries.be%2FEFS%2FEFS_Aanbod%2F(26803)-Seminaries-Home-Aanbod-Seminaries%2FSamenwerkingsverbanden-in-de-medische-en-paramedische-sector-praktijkvoorbeelden-ter-verduidelijking---GENT.html&data=02%7C01%7Craymonde.wauters%40emsbrussel.be%7C0c0948544d29445264ab08d7683a0830%7C5e74901d334f46e396d147d842585abd%7C0%7C0%7C637092470762318365&sdata=28WihchI5tUxP%2FL2OdeRNcXsLiJLKdYyEGnalXu0S4c%3D&reserved=0 van 13u30 tot 17u00 in Gent (Clemenspoort)
Dinsdag
17 december 2019 van 14u00 tot 17u30 in Brussel (Odisee – KU Leuven)
Woensdag
18 december 2019 van 13u30 tot 17u00 in Laakdal (De Vesten)

Contact : Raymonde Wauters
Warmoesberg 26, 1000 Brussel