VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.10.2019 09:50 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 757: doseren van botafbraak in bloed

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en de Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire Geneeskunde op 15.10.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de nomenclatuur.
 
In artikel 18, § 2, B., e), wordt in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, de volgende verstrekking ingevoegd vóór de verstrekking 433252-433263:
“433392-433403
Doseren van botafbraak...... . . . . . ....................B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)”.

In artikel 24, § 1, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de rubriek 1/CHEMIE, onder de hoofding 1/Bloed, wordt de volgende verstrekking ingevoegd vóór de verstrekking 541973-541984:
“542953-542964
Doseren van botafbraak........... . . . . . ...............B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)”;
2° in de rubriek Cumulregels wordt cumulregel 78 als volgt vervangen:
“78
De verstrekkingen 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen onderling niet worden gecumuleerd.”;
3° in de rubriek Diagnoseregels wordt de diagnoseregel 71 als volgt vervangen:
“71
De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381, 542916-542920, 433392-433403 en 542953-542964 mogen enkel worden aangerekend in geval van klinische tekenen van botpathologie.”.

Deze wijzigingen treden in werking op 1 december 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

Bijlage:

KB van 02.10.2019 verschenen in Belgisch Staatsblad van 15.10.2019