VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.09.2019 13:30 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 754: peroperatieve lokalisatie-CT

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 24.09.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat een nieuwe verstrekking en bijbehorende toepassingsregels invoert in art. 17 van de nomenclatuur:
 
458990-459001
Peroperatieve lokalisatie-CT uitgevoerd tijdens een chirurgische ingreep opgenomen in artikel 14 met een verplaatsbaar of mobiel CT-toestel . . . . . N 120
De verstrekking 458990-459001 kan niet worden gecumuleerd met een ander CT-onderzoek van artikel 17 § 1, 11°, uitgevoerd met hetzelfde toestel.
De verstrekking 458990-459001 kan niet worden gecumuleerd met de verstrekkingen 459115-459126, 459071-459082.
De verstrekking 458990-459001 is slechts één maal per operatiezitting aanrekenbaar.
 
Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot een van de forfaitaire honoraria vermeld onder de nummers 460972, 460994 of 461016.
 
Het onderzoek geeft recht op het bijkomend honorarium voor dringende verstrekkingen uitgevoerd 's nachts, op feestdagen en tijdens weekend. 

Aangezien het geen diagnostisch onderzoek betreft, maar een lokalisatie-CT dient er geen protocol te worden opgemaakt. 
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: