VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
12.12.2019 12:17 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

Pediatrische radiologie - 12/12/2019

Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten Programma 2019-2020Pediatrische radiologie
12/12/2019

(audit. E, UZ Gent)

Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten Programma 2019-2020

PROGRAMMA

Tijdens het komende academiejaar 2019-2020 organiseren de diensten
Radiologie van de Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een
gemeenschappelijk Postgraduaat.
Het Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU)
wordt themagericht georganiseerd, en beoogt een permanente
bijscholing van radiologen en assistenten in opleiding.
In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking
voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”.
Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen
een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve
van de accreditering.

De zgn. ‘academisering’, d.w.z. de theoretische opleiding van de 1e en 2e jaars arts-specialisten in opleiding (ASO’s), heeft plaats op dezelfde data en aan dezelfde instellingen als het PRVU, en dit van 14.00u tot 18.00u.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vergaderingen van het Postgraduaat
Radiologie van de Vlaamse Universiteiten hét “rendez-vous” van
de Vlaamse radiologen, arts-specialisten in opleiding en
vertegenwoordigers van de industrie worden,
waar kwalitatief hoogstaande navorming samengaat met aangename
sociale en professionele contacten.

CONTACT