VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
22.08.2019 08:50 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 752 : reglementering FANC klinische audits in radiologische installaties

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in de Nucleaire geneeskunde op 08.08.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2019 is een besluit verschenen houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2019.
 
Klik hier om de tekst van het besluit te raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS