VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.09.2019 10:36 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

NSIH Symposium: Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistentie - 26/09/2019

Sciensano Volksgezondheid & Surveillance Zorginfecties & Antimicrobiële Resistentie (NSIH)


NSIH Symposium:
Zorggerelateerde infecties en Antimicrobiële Resistenti
e

26 september 2019,
Koninklijke Bibliotheek,
Keizerslaan 4, Brussel

Georganiseerd door Sciensano (vroeger WIV-ISP)

INSCHRIJVEN

INFO : Nathalie Verhocht

PROGRAMMA

Accreditering in E&E : 1904.6916 - 5,5CP