VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
21.09.2019 13:26 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: AGENDA

Radioprotectie - Radioprotection - 21/09/2019

VBS-symposium in samenwerking met het FANC Symposium du GBS en collaboration avec l'AFCN


Radioprotectie - Radioprotection - 21/09/2019
VBS-symposium in samenwerking met het FANC
Symposium du GBS en collaboration avec l'AFCN

Plaats / Lieu
Koninklijke Bibliotheek van België
Bibliothèque Royale de Belgique

PROGRAMMA

CONTACT : Loubna Hami


Accreditering Aangevraagd in E&E / Accréditation demandée en E&E
Simultaanvertaling / Traduction simultanée