VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
08.07.2019 12:08 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 747 : protocolakkoord acute beroertezorg

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische chirurgen, van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de Neurologie, van de Beroepsvereniging voor Neurochirurgie, van de Belgische Vereniging voor Radiologie, op 08.07.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van de   gespecialiseerde   zorgprogramma’s ‘acuteberoertezorg met invasieve procedures‘ verschenen.

U kunt de tekst van het protocolakkoord raadplegen via deze link
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS