VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.06.2019 10:11 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 746: protocolakkoord verdeling 18 bijkomende NMR-toestellen

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 28.06.2019


Geachte dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen verschenen.
Deze toestellen waren voorzien in een op 14.12.2018 gepubliceerde aanvulling op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming.

U kunt de tekst van het protocolakkoord raadplegen via deze link
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS