VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
21.06.2019 09:38 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 3: juni 2019


INHOUD

VBS en Artsenkrant op zoek naar 3de Specialist van het Jaar
Op zaterdag 23 november zullen Artsenkrant en het VBS voor de derde keer een arts-specialist huldigen die door zijn of haar collega’s tot ‘Specialist van het Jaar’ is verkozen.
Lees verder...

Deadline 01.01.2020 - Invoering ziekenhuisnetwerken: de ingrijpendste wijzigingen op een rij
Lees verder...

KB betreffende verplicht gebruik elektronisch voorschrift van geneesmiddelen voor ambulante patiënten
Lees verder...

Aanvraagperiode sociaal statuut verlengd tot 31.08.2019
Lees verder...

Radioprotectie - symposium 21.09.2019
Lees verder...

Wet 22.04.2019 inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
Lees verder...

Nomenclatuurwijzigingen - Interpretatieregels
Lees verder...

Ziekenhuismanagement voor Artsen – EHSAL Management School
Lees verder...

Consensusvergadering RIZIV: juryrapport rationeel gebruik opioïden online
Lees verder...

Aankondigingen
Lees verder...