VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
17.04.2019 13:06 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 738 : nomenclatuurwijziging klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie op 17.04.2019


Geachte Dokter,

In het Belgische staatsbald van 16.04.2019 is een Koninklijk besluit van 29.03.2019 verschenen tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e) en 24, § 1, van de nomenclatuur .

Een voorschrijfbeperking wordt opgelegd op de gehaltebepaling van Vitamine B12 tot één bepaling per persoon en per kalenderjaar (diagnoseregel 154).

Klik hier om het koninklijk besluit te raadplegen.

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019

Met vriendelijke groet

VBS