VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.04.2019 09:19 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 734 : nomenclatuurwijziging klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische Beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische biopathologie op 02.04.2019


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 25.03.2019 is een 2de corrigendum verschenen op het KB van 03.02.2019 tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de nomenclatuur. 

Klik hier om dit 2de corrigendum te raadplegen.

Een 1ste corrigendum was al verschenen in het Belgisch Staatsblad van 07.03.2019. Dit kunt u raadplegen in e-specialist nr. 728 van 05.03.2019 waarin u ook de tekst van het KB van 03.02.2019 kunt lezen.

Met vriendelijke groet,

VBS