VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
05.03.2019 10:13 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 730 : nomenclatuurwijziging anesthesie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en Reanimatie op 04.03.19


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 28.02.19 is een koninklijk besluit van 25.01.19 verschenen tot wijziging van artikel 12, § 1, d), van de nomenclatuur (anesthesie-pijnkliniek).
 
U vindt de nieuwe tekst in het koninklijk besluit via deze link
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS