VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
05.03.2019 09:51 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 729 : nomenclatuurwijziging oftalmologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van Oogheelkundigen op 04.03.19


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 28.02.19 is een koninklijk besluit van 03.02.19 verschenen tot wijziging van artikel 14, h), § 1, II, 1°, van de nomenclature (oftalmologie).

In de toepassingsregels die volgen op de verstrekking 248334-248345worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1. de bepaling onder 1° wordt als volgt vervangen :
”1° de diagnose dient te steunen op de resultaten van volgende onderzoeken :
a) onderzoek van de gezichtsscherpte;
b) onderzoek van het voorste en achterste oogsegment (biomicroscopie en oogfundus);
c) OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare methode;
d) fluorescentie-angiografie;”;

2. de bepaling onder 2° wordt als volgt vervangen :
”2° de eerste drie injecties worden enkel vergoed indien er aan alle hier navermelde voorwaarden is voldaan :
a) recente (minder dan 6 maanden) visusdaling waarbij de visus nog minstens 1/20 bedraagt;
b) vaatnieuwvorming in een actief stadium;
c) netvliesoedeem aangetoond met behulp van OCT (optical coherence tomography) of vergelijkbare  methode;";

3. de bepaling onder 4° wordt als volgt vervangen :
”4° gerekend vanaf de datum van de eerste injectie, wordt het totaal aantal vergoedbare injecties beperkt tot 30 per oog gespreid over een periode van 6 jaar en 4 per jaar en per oog vanaf het zevende jaar;”.
 
U vindt de nieuwe tekst in het koninklijk besluit via deze link
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS