VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
05.03.2019 09:36 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 728 : nomenclatuurwijziging klinische biologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 04.03.19


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 28.02.19 is een koninklijk besluit van 03.02.19 verschenen tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A en C, en 24, § 1, van de nomenclatuur (klinische biologie).

U vindt de nieuwe tekst in het koninklijk besluit via deze link

Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.

Let op: in een corrigendum gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 07.03.19 werden enkele fouten rechtgezet.

Hier kunt u dit corrigendum raadplegen.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS