VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
25.02.2019 13:11 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 724: nomenclatuurwijzigingen plastische borstheelkunde

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie op 25.02.2019


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen waarbij artikel 14, c), II, 1, van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen (borstchirurgie) wordt vervangen.
 
U vindt de nieuwe tekst in het koninklijk besluit via deze link
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS