VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
22.02.2019 14:56 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 723 - VBS jaarverslag 2018

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 22.02.2019


DE ONVOLTOOIDE SYMFONIE VAN MAGGIE
VBS-jaarverslag 2018
Dr. Jean-Luc DEMEERE, voorzitter, 02.02.2019 


1. Activiteitenverslag

 1. Interne vergaderingen
 2. Publicaties
 3. De door het VBS en zijn beroepsverenigingen georganiseerde symposia
  1. Jaarlijks symposium van het VBS 03.02.2018 – ‘General Data Protection Regulation en uw medische activiteit’
  2. Me and My Hospital – 17.03.2018
  3. Radioprotectie – 22.09.2018
  4. Teach the Teacher, symposium voor stagemeesters – 16.10.2018
  5. De kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist, t.g.v. uitreiking van de Prijs van de Specialist van het Jaar – 24.11.2018
  6. ‘Anaesthesia: evolution with revolution – Ambulatory care’ Studiedag BSAR – 20.01.2018
  7. Symposium Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen – 20.02.2018
  8. Symposium Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische Anatomie – 26.05.2018
  9. Symposium Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in de pneumologie – 12.06.2018

2. VBS-vertegenwoordiging

 1. Binnenlandse vertegenwoordiging
  1. Activiteiten van de Artsenvereniging Vlaamse Specialisten (AVS)
  2. Activiteiten van de Association des Médecins Spécialistes Francophones (AMSFr)
  3. Mdeon
  4. Hoge Raad van Artsen-specialisten en huisartsen
 2. Buitenlandse vertegenwoordiging
  1. Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists (UEMS)

3. Financiering

 1. Het VBS en de studie over het relatieve gewicht van de nomenclatuur (Prof. M. Pirson-Prof. P. Leclercq)
 2. MAHA-rapport 2018
 3. Laagvariabele zorg
  1. De kinderartsen en de laagvariabele zorg

4. Politiek

 1. De ziekenhuisnetwerken
 2. Wetsontwerp betreffende de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg
  1. Centralisatie van pancreas- en slokdarmchirurgie

5. Akkoord artsen-ziekenfondsen

 1. Akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019
 2. Budget 2019
 3. Accreditering
 4. Medische verkiezingen

6. Medische beeldvorming

 1. Protocolakkoord Medische Beeldvorming: Houston, we have a touchdown … or not
 2. EURATOM-richtlijn
 3. BELMIP

7. Juridische procedures 

 1. Uitspraken – Afstand van geding
  1. Klinische genetica
 2. Vorderingen ingeleid door het VBS of door zijn beroepsverenigingen
  1. Laagvariabele zorg

8. In vogelvlucht

 1. BeCEP

9. Besluit