VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.02.2019 10:41 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 722: KB Medisch Laboratorium Technoloog / nomenclatuur / bloed

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 15.02.2019


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad verschenen recent een aantal koninklijke besluiten en een wet die van belang zijn voor de artsen-specialisten in de klinische biologie. Hieronder vindt u een overzicht.
 

  • Medisch laboratorium technoloog (MLT)

Koninklijk besluit van 17.01.2019 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog (BS 12.02.2019)
 
Dit koninklijk besluit vervangt het KB van 2 juni 1993. Volgens minister De Block krijgen de medisch laboratoriumtechnologen met dit KB een takenpakket dat is aangepast aan de moderne laboratoriumtechnologie. Op 22 februari 2019 treedt het koninklijk besluit in werking. Wie zijn opleiding tot MLT op dit moment nog aan het volgen is of er uiterlijk dit jaar mee begint, mag nog opgeleid worden volgens het oude KB.
 
Koninklijk besluit van 15.01.2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen (BS 12.02.2019)
 
Dit KB wijzigt de officiële benaming van ‘laboratorium en biotechnologie, en menselijke erfelijkheidstechniek’ in ‘medische laboratoriumtechnologie’.
 

  • Nomenclatuur

Koninklijk besluit van 25.01.2019 tot wijziging van artikel 24, § 1, van de nomenclatuur (BS 12.02.2019)
 
Invoering van twee nieuwe verstrekkingen in de rubriek Microbiologie met bijbehorende cumul- en diagnoseregels. Inwerkingtreding: 01.04.2019
 
Koninklijk besluit van 25.01.2019 tot wijziging van artikel 24bis, § 1, van de nomenclatuur (BS 11.02.2019)
 
Invoering van zes nieuwe verstrekkingen. Inwerkingtreding: 01.04.2019.
 

  • Bloed

Wet van 12.12.2018 tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 (1) (BS 25.01.2019)

Koninklijk besluit van 19.12.2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 2010 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tussenkomt in de kosten van menselijk vol bloed en sommige labiele bloedproducten (BS 16.01.2019) Inwerkingtreding: 26.01.2019.

Met vriendelijke groet,
 
VBS