VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
12.02.2019 12:45 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 721: nomenclatuurwijzigingen chirurgie

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische chirurgen op 12.02.2019


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 12.02.2019 is het koninklijk besluit van 25.01.2019 verschenen tot wijziging van de artikelen 3, § 1, A, I, en 14, a), van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.
 
In artikel 3, § 1, A, I, van de nomenclatuur worden in de omschrijving van de verstrekking 145574-145585 de woorden “of van anthrax” opgeheven.
 
In artikel 14, a), wordt de verstrekking 220216-220220 (Exeresis van anthrax) opgeheven.
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2018.

Klik hier om het koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS