VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.02.2019 11:59 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 720 : twee nieuwe onderzoeken CBCT-nomenclatuur

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 11.02.2019


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat twee nieuwe verstrekkingen invoert in de nomenclatuur voor radiologen.
 
De eerste verstrekking betreft de Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) zonder contrast van een lidmaat (N 100) (458474-458485). De uitvoering van dit onderzoek is onderworpen aan een aantal toepassingsregels, die u in het koninklijk besluit terugvindt (link onderaan).
 
De tweede verstrekking betreft de Cone Beam computergestuurde tomografie (CBCT) van een perifeer gewricht van een bovenste of onderste lidmaat, met intra-articulaire injectie van contrast (N 190) (458496-458500).
 
De technische vereisten waaraan het CBCT-toestel moeten voldoen worden opgesomd in het koninklijk besluit.
 
Voor de nieuwe verstrekkingen mogen, indien ambulant uitgevoerd, een consultancehonorarium (N 41) en een forfaitair honorarium per voorschrift en per dag (N 71) worden geattesteerd.
 
Deze nomenclatuurwijzigingen treden op 1 maart 2019 in werking.
 
Klik hier om het koninklijk besluit te raadplegen
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS