VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.01.2019 08:33 Leeftijd: 5 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 719: Corrigendum anesthesiolgie tarieven in voege vanaf januari 2019

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Anesthesie en Reanimatie op 22.01.2019


Geachte Dokter,

De bladzijde 8 van de omzendbrief VI 2018/358 – 3910/1695 van 18 december 2018 wordt gecorrigeerd en vervangen.

De tarieven van tabel 3bis. “Acute pijnbehandeling” werden geïndexeerd met 1,50% terwijl deze tarieven geen indexatie krijgen op 01/01/2019.

Hier kunt dit corrigendum raadplegen.

Met vriendelijke groeten

VBS