VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
18.12.2018 15:42 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 7: december 2018


INHOUD

Noorden kiest humanitair, zuiden syndicaal
Net als vorig jaar heeft het VBS zich aangesloten bij het initiatief van de Artsenkrant om een Specialist van het Jaar te bekronen. Bij deze gelegenheid werd een symposium georganiseerd over de kwaliteit van de opleiding tot arts-specialist.


Publicatie uitvoeringsbesluit wet 19.07.2018 gebundelde financiering laagvariabele ziekenhuiszorg
In het Belgisch Staatsblad van 18 december 2018 werd het sinds lang verwachte uitvoeringsbesluit bij de wet op de laagvariabele zorg gepubliceerd (inwerkingtreding 01.01.2019).
Lees verder...

Kinderartsen lanceren campagne ‘Geef ons een gezicht’
Lees verder...

Nieuwe tarieven vanaf 01.01.2019 – raadpleeg de VBS-website
Lees verder...

Nomenclatuurwijzigingen
Lees verder...

Het UBO-register – Ga na of u informatieplichtig bent
Lees verder...

Aanpassing bedragen sociaal statuut
Lees verder...

Memorandum voor de toekomstige regering: uw inbreng is belangrijk
Lees verder...

Algemene vergadering en symposium Intensieve Zorg 26.02.2019
Lees verder...

Studiedag BSAR 19.01.2019: Anaesthesia and the works of Maggie
Lees verder...

Aankondigingen
Lees verder...