VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.11.2018 14:12 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 714: KB tot wijziging art. 34 van de nomenclatuur

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Specialisten voor Harteziekten, op 28.11.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 28.11.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 34 van de nomenclatuur.
 
1° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589013-589024 wordt door ″I 1215″ vervangen;
2° de betrekkelijke waarde van de verstrekking 589035-589046 wordt door ″I 608″ vervangen;
3° de verstrekking 589735-589746 en de toepassingsregel die erop volgt worden opgeheven;
4° de volgende verstrekkingen en toepassingsregels worden vóór de verstrekking 589050-589061 ingevoegd :
″589934-589945
Meting van de Fractional Flow Reserve bij eentaks intermediaire kransslagaderstenose . . . I 197
589956-589960
Het geheel van metingen van de Fractional Flow Reserve bij een rechthebbende met meertaks intermediaire kransslagaderstenose . . . I 197
De verstrekkingen 589934-589945 en 589956-589960 zijn niet onderling cumuleerbaar.
De aantallen, de lokalisaties, de bekomen resultaten van de FFRmetingen en de hierop gebaseerde therapeutische beslissingen worden bijgehouden en kunnen op elk ogenblik door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle opgevraagd worden.″.

 
Deze wijzigingen treden in werking op 01.01.2019

Met vriendelijke groet
 
VBS
 
Bijlage: