VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.10.2018 11:19 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 713: code voor postoperatieve raadpleging na oncologische ingreep

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen, op 30.10.2018


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 11, § 1, van de nomenclatuur. Dit wordt als volgt aangevuld:

"350070
Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheer-specialist in de medische oncologie . . . . . K 35
350092
Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten ) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist geaccrediteerd die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheer-specialist in de medische oncologie . . . . . K 35 +. . . . . Q 70

De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn eenmaal per jaar aanrekenbaar tijdens een postoperatieve follow-up periode van maximum drie jaar vanaf de datum van de ingreep.
De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn niet cumuleerbaar met een technische verstrekking, noch met een andere raadpleging.".

Deze wijzigingen treden in werking op 01.12.2018.

Met vriendelijke groet

VBS

Bijlage