VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.10.2018 08:46 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 710: wijziging ambulante multidisciplinaire revalidatiezitting

verstuurd naar de leden van de Belgische vereniging van geneesheren-specialisten in Fysische geneeskunde en readaptatie op 29.10.2018


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 29.10.2018 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de revalidatiebehandelingen (art. 22, II, b)).

De omschrijving van de verstrekking 558994 (huidige omschrijving: “Ambulante pluridisciplinaire revalidatie voor wervelzuilaandoeningen, met een duur van 120 min. Per zitting”) wordt met ingang van 01.12.2018 als volgt gewijzigd:

Ambulante multidisciplinaire revalidatiezitting van minstens 120 minuten voor een wervelzuilaandoening

De volgende toepassingsregels worden ingevoerd na de verstrekking:

"De revalidatiezittingen (558994) worden verricht :
1) in geval van aspecifieke mechanische rachialgieën opgetreden sedert meer dan 6 weken;
2) minder dan 3 maanden na een corrigerende wervelzuilchirurgie.
De verzekering kent maximaal 36 verstrekkingen toe, verspreid over 6 maanden. De verzekering kent evenwel 36 bijkomende verstrekkingen toe, verspreid over 6 maanden :
1) in geval van een nieuwe heelkundige ingreep op de wervelkolom;
2) in het raam van een socioprofessionele re-integratie, met akkoord van de adviserend arts.".


Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: