VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
30.10.2018 08:39 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 709: nomenclatuurwijzigingen elektromyografie

verstuurd naar de leden van Kindergeneeskunde, Kinderneurologie, Neurologie, Fysische geneeskunde, Functionele en professionele revalidatie van gehandicapten en Reumatologie op 30.10.2018


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 29.10.2018 is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt m.b.t. de nomenclatuur van de elektromyografie.

Er wordt een onderscheid ingevoerd tussen de elektromyografie door middel van een naaldelektrode en de oppervlakte-elektromyografie.
De elektromyografie door middel van een naaldelektrode (K 63) vereist de fysieke aanwezigheid van een arts. Enkel artsen-specialisten in de neuropsychiatrie en in de neurologie (477116-477120) en in de fysische geneeskunde (558552-558563) kunnen deze verstrekking attesteren.
De oppervlakte-elektromyografie (558176-558180) (K 50) kan worden toevertrouwd aan gekwalificeerde helpers. Deze verstrekking mag worden geattesteerd door artsen-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie; reumatologie; neuropsychiatrie; neurologie; en kindergeneeskunde, houder van de bijzondere beroepstitel in de pediatrische neurologie.

De oppervlaktemyografie mag niet worden gecumuleerd met de elektromyografie d.m.v. een naaldelektrode, noch met een meting van de zenuwgeleidingssnelheden. De verstrekking mag maximaal 3 keer per jaar worden verricht.

Deze wijzigingen treden in werking op 01.12.2018.

Met vriendelijke groet,

VBS