VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.10.2018 10:26 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 705: ingrepen met louter esthetisch doel

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie op 26.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 1 van de nomenclatuur (algemene bepalingen).
 
Paragraaf 7 van dit artikel wordt met ingang van 01.12.2018 opgeheven:
 
De ingrepen met een louter esthetisch doel worden niet gehonoreerd, behoudens in de gevallen welke zijn aanvaard in de revalidatie- en herscholingsprogramma's bedoeld in artikel 23 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde de rechthebbende de mogelijkheid te bieden een betrekking te verkrijgen of te behouden.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: