VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.10.2018 10:41 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 703: opsplitsing beeldvormingscodes wervelzuil

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 26.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen, dat wijzigingen aanbrengt in artikel 17, § 1, van de nomenclatuur.
 
De computergestuurde tomografie van een niveau in de vorm van een wervellichaam of een tussenwervelruimte, met of zonder contrastmiddel, minimum 6 coupes voor twee of meer niveaus wordt opgesplitst in 4 aparte codes naargelang het gaat om de cervicale (458850-458861), thoracale (457855-457866), of lumbosacrale (457870-457881) wervelzuil, of een combinatie van twee van deze onderzoeken of een onderzoek van de volledige wervelzuil (457892-457903).
De genoemde verstrekkingen kunnen niet gecumuleerd worden binnen een periode van 30 dagen tenzij een motivering is opgenomen in het medisch patiëntendossier.
 
Een gelijkaardige opdeling en cumulbeperking wordt doorgevoerd bij het NMR-onderzoek van de wervelzuil, minstens drie sequenties, met of zonder contrast, met registratie op optische of elektromagnetische drager (459491-459502457914-457925457936-457940 en 457951-457962).
 
Deze wijzigingen treden in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS

Bijlage: