VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.10.2018 07:18 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 700: wijziging nomenclatuur stomatologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Stomatologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, op 22.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 22.10.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 14, l), van de nomenclatuur (stomatologie).
 
Ingevolge dit besluit wordt de verstrekking 317295-317306 aangevuld met de beperking dat het niet mag gaan om de vervaardiging en plaatsing van “a) orthodontische apparatuur niet gebonden aan een chirurgische ingreep van artikel 14, l), en b) apparatuur voor niet-chirurgische snurk- of slaapapnoebehandeling”. De betrekkelijke waarde wordt verhoogd van K 400 naar K 600.
 
Tegelijkertijd wordt voor bovenvermelde verstrekking de toepassingsregel ingevoegd dat “de apparatuur vermeld onder a) en b) van de verstrekking 317295-317306 enkel van terugbetaling van de ZIV kan genieten indien ze geplaatst werd in de periode van 10 dagen voorafgaand of volgend op de datum van de terugbetaalde heelkundige verstrekking van artikel 14, l) met een waarde gelijk aan of groter dan K 180".
 
De omschrijving van de verstrekking 313014-313025 wordt aangevuld met de indicatie "of in geval van reconstructie bij een patiënt met congenitale afwijking van het gelaatsskelet".
 
Dit besluit treedt in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: