VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
16.10.2018 13:34 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 695: wijziging nomenclatuur cardiologie

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische specialisten voor hartziekten op 16.10.2018


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 12.10.2018 is een KB verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de nomenclatuur van de cardiologie.
 
In de verstrekking 475812-475823 worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de betrekkelijke waarde wordt door K 41,64 vervangen;
2° de volgende toepassingsregels worden na de verstrekking ingevoegd :
"De honoraria voor het elektrocardiogram dat gemaakt wordt ter gelegenheid van deze inspanningsproef is inbegrepen in de honoraria voor de inspanningsproef.
De verstrekking 475812-475823 kan niet gecumuleerd worden met de verstrekking 475075-475086, behalve indien het elektrocardiogram moet gebeuren omwille van een dringende medische situatie."
 
Dit besluit treedt in werking op 01.12.2018.
 
Met vriendelijke groet,

VBS
 
Bijlage: