VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
11.04.2018 08:11 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 684: interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de stomatologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in de Stomatologie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie, op 11.04.2018


Geachte Dokter,

Het Belgisch staatsblad van 9 april 2018 heeft een wijziging van een interpretatieregel gepubliceerd betreffende de verstrekkingen van artikel 14 l) (stomatologie) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

Klik hier om deze wijziging te raadplegen.

Met vriendelijke groet,

VBS