VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
14.02.2018 11:59 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr 675: "Onaffe werven" - VBS-jaarverslag 2017

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen, op 14.02.2018


 

ONAFFE WERVEN

VBS-jaarverslag 2017

Dr. Marc MOENS, secretaris-generaal, 03.02.2018

 1. Activiteitenverslag

1. Interne vergaderingen

2. Publicaties

3. De door het VBS en zijn beroepsverenigingen georganiseerde symposia

1. Het jaarlijks symposium van het VBS 04.02.2017 – ‘eGezondheid: zegen of vloek?’

2. De kostendelende vereniging, een btw-structuur ten dienste van de gezondheidswerkers – 21.09.2017

3. Teach the Teacher, symposium voor stagemeesters – 06.12.2017

4. Radioprotectie – 09.12.2017

5. ‘Anaesthesia: a new profession? Are we trained for the future tasks?’ Studiedag BSAR – 28.01.2017

6. Symposium Belgische beroepsvereniging van geneesheren-specialisten in Intensieve Zorgen – 16.02.2017

7. Symposium Belgische Beroepsvereniging van Artsen-Specialisten in de Nucleaire Geneeskunde – 21.02.2017

8. Symposium Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Pathologische Anatomie – 10.03.2017

9. Symposium Beroepsvereniging voor Belgische Longartsen – 29.05.2017

10. Symposium Belgian College of Emergency Physicians (BeCEP) – 12.09.2017

11. Staten-Generaal van de anesthesisten – 07.10.2017

12. Uitreiking ‘De Prijs van de Specialist’ – 18.11.2017

2. VBS-vertegenwoordiging

1. Binnenlandse vertegenwoordiging

1. Activiteiten van de Artsenvereniging Vlaamse Specialisten (AVS)

2. Activiteiten van de Association des Médecins Spécialistes Francophones (AMSFr)

3. Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

4. Mdeon – Betransparant.be

5. De Hoge Raad van Artsen-specialisten en huisartsen

2. Buitenlandse vertegenwoordiging

1. Union Européenne des Médecins Spécialistes – European Union of Medical Specialists (UEMS)

2. Council for European Specialty Medical Assessment (CESMA)

3. European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME 2.0)

4. Fédération Européenne des Médecins Salariés – European Federation of Salaried Doctors (FEMS)

5. Association Européenne des Médecins Hospitaliers – European Association of Senior Hospital Physicians (AEMH)

6. Comité permanent des Médecins Européens – Standing Committee of European Doctors (CPME)

3. Financiering

1. Het VBS en de studie over het relatieve gewicht van de nomenclatuur (Prof. M. Pirson-Prof. P. Leclercq)

2. De MAHA-studie 2017

4. Politiek

1. Algemeen

2. Regeren kost populariteit

3. Regeren door aankondiging, maar tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren

1. De Orde

2. Het ziekenhuislandschap

1. De ziekenhuisnetwerken

2. De financiering van de laagvariabele zorg

4. Met eHealth: gezond, gezonder, gezondst?

1. Preventie

2. eHealth

3. Burn-out

5. Dubbele cohort en KB nr. 78

6. Numerus Clausus

7. Euthanasie

8. Protocolakkoord Medische Beeldvorming: van de ene onaangename verrassing in de andere

1. Even terug naar juni 2014

2. En toen werd het 2017

3. Wat brengt 2018?

5. Akkoord artsen-ziekenfondsen

1. Een ongewoon verloop van het akkoord van 22.12.2015 voor de jaren 2016-2017

2. Toetreding tot het akkoord van 27.03.2017

3. Budget om een akkoord 2018-2019 te bereiken

4. De ziekenhuizen op bezoek

5. De nacht brengt raad

6. Accreditering

6. Juridische procedures

1. Uitspraken

1. Btw op esthetische ingrepen

2. Vorderingen ingeleid door het VBS of door zijn beroepsverenigingen

1. Klinische genetica

2. Erkenningsprocedure voor ASO’s en HAIO’s in de Vlaamse Gemeenschap

 

7. Besluit