VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
23.01.2018 13:19 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 673: wettelijke bepalingen beroepstitel ‘technoloog medische beeldvorming’

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 23.01.2018


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast.

U vindt de volledige tekst van het besluit via deze link

Vriendelijke groet,

VBS