VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
15.01.2018 14:32 Leeftijd: 6 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 672: aanpassingen nomenclatuur art. 17bis en quater

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten in radiologie, cardiologie, heelkunde, geriatrie en inwendige geneeskunde, op 15.01.2018


Geachte Dokter,

Met ingang van 1 februari 2018 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de nomenclatuur medische beeldvorming. 

artikel 17bis, § 1, 2.,:

Verstrekking 461156-461160 krijgt een nieuwe omschrijving. De betrekkelijke waarde gaat van N80 naar N60. Doordat de waarde van de sleutelletter N voor deze verstrekking echter wordt verhoogd, blijven de honoraria ongewijzigd.

Deze verstrekking mag per kalenderjaar slechts één keer worden geattesteerd.

De verstrekkingen 461171-461182, 461193-461204, 461333-461344 en het eerste en het tweede lid van de toepassingsregels die volgen, worden opgeheven.

De betrekkelijke waarde van de verstrekking 461370-461381 gaat van N40 naar N 30, maar dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de waarde van de sleutelletter N.

artikel 17quater:

Bij de cardiovasculaire echografieën krijgt verstrekking 469770-469781 een nieuwe omschrijving. De betrekkelijke waarde gaat van N80 naar N60. Doordat de waarde van de sleutelletter N voor deze verstrekking echter wordt verhoogd, blijven de honoraria ongewijzigd.

Deze verstrekking mag per kalenderjaar slechts één keer worden geattesteerd.

De verstrekkingen 469011-469022, 469033-469044, 469055-469066 en het eerste en het tweede lid van de toepassingsregels die volgen, worden opgeheven.

De betrekkelijke waarde van de verstrekking 469232-469243 gaat van N40 naar N 30, maar dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de waarde van de sleutelletter N.

De tekst van de nomenclatuur en de tarieven kunt u raadplegen op de website van het VBS.

Met vriendelijke groet,

 

VBS

 

Bijlage: KB van 03.12.2017