VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
08.01.2018 10:38 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: BULLETIN

De Arts-Specialist nr. 7: december 2017


Nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen 2018-2019

Op 19 december 2017 werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten voor de jaren 2018-2019.   

Aan het afsluiten van dit akkoord zijn intense en moeilijke onderhandelingen voorafgegaan. Sinds verschillende maanden ontmoeten de partijen bij het akkoord elkaar op min of meer geregelde tijdstippen. Over sommige punten van het akkoord kon al snel tot een consensus gekomen. Andere bepalingen van het akkoord gaven aan leiding tot bikkelharde discussies tussen de bank van de artsen en de bank van de ziekenfondsen of soms tussen de leden van eenzelfde bank. De voorzitter van de NCAZ, de Heer Jo De Cock, moet dan via een pendelpolitiek en informele ontmoetingen proberen om tot een consensus te komen.

Lees verder...

Programma symposium BSAR 20.01.2018 

Lees verder...

VBS-Symposium GDPR en uw medische activiteit 03.02.2018

Lees verder...

Cyber Risks: risico’s die je liever niet neemt 

Lees verder...

Europees kennisexamen gastro-enterologie

Lees verder...

Consensusvergadering “Het rationeel gebruik van de PPI” 31.05.2017: samenstelling jury

Lees verder...

Aankondigingen

Lees verder...