VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
08.11.2017 08:49 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 666: sessie Antimicrobiële Resistentie FOD Volksgezondheid 21/11

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 08.11.2017


Geachte Dokter,
 
Van 20 tot en met 24 november zal een delegatie van het European Centre for Disease Control (ECDC) een ‘fact finding mission’ uitvoeren rond antimicrobiële resistentie (AMR) in België. Het is de bedoeling dat deze delegatie samen met vertegenwoordigers van gezondheidsprofessionals, gezondheidsinstellingen en de bevoegde autoriteiten de staat opmaakt van AMR en het beleid hierrond in België.
 
Op basis van deze gesprekken, hun observaties en internationale expertise zullen ze een rapport opmaken dat als inspiratie zal dienen voor het toekomstig beleid. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) en de Belgische Commissie voor de Coördinatie van het Antibioticabeleid (BAPCOC) organiseren dit bezoek.
 
De vergaderingen in het kader van het ECDC-bezoek zullen plaatsvinden in de gebouwen van de FOD VVVL (Victor Hortaplein 40/10, Brussel).
 
U vindt het (voorlopige) programma in de bijlage. De organisatoren zouden verheugd zijn om kinderartsen, geriaters, microbiologen en specialisten op het gebied van infectieziekten en hygiëne te ontvangen tijdens sessie 4, gewijd aan gezondheidswerkers die met de AMR-problematiek geconfronteerd worden. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 21 november tussen 11.00 uur en 12.30 uur bij de FOD Volksgezondheid (Victor Hortaplein 40, 1060 Sint-Gillis; dit is het EuroStation-gebouw, gelegen tegenover het Brusselse Zuidstation).
 
Om veiligheidsredenen moet de toegang tot het gebouw van de FOD vooraf gemeld worden. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 13 november inschrijven op het volgende adres: fact-finding@health.fgov.be.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS
 
Bijlage: