VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
31.10.2017 09:19 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 664: reglementering supplementen bij ambulante patiënten

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsverenigingen van artsen-specialisten in Medische Biopathologie en Pathologische Anatomie op 30.10.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 30.10.2017 verscheen een koninklijk besluit van 24 oktober 2017 waar al enige tijd werd naar uitgekeken en dat recent nog aandacht kreeg in de media. Het betreft de invoering van een reglementering in verband met een gedeeltelijk verbod op het vragen van supplementen op verstrekkingen klinische biologie, pathologische anatomie en genetische onderzoeken bij ambulante patiënten. 
 
Uiteraard kunnen klinisch biologen, patholoog anatomen en klinisch genetici enkel supplementen vragen als ze niet of slechts gedeeltelijk toegetreden zijn tot het akkoord artsen-ziekenfondsen.
 
Wat de klinische biologie betreft:

 • mogen vanaf 1 december 2017 voor de ambulante verstrekkingen alleen nog supplementen worden aangerekend op de honoraria per prestatie, niet meer op de forfaitaire honoraria (per voorschrift)(zoals dit al van toepassing is voor de verblijvende patiënten).
 • Op voorwaarde:
  • dat de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver
  • dat de laboratoria bij elektronische facturatie de hoegrootheid van de supplementen meedelen aan de verzekeringsinstellingen én ook de honoraria die worden aangerekend voor de niet in de nomenclatuur opgenomen verstrekkingen.

Wat de pathologische anatomie betreft:

 • Er zullen geen supplementen meer mogen worden toegepast op de geneeskundige verstrekkingen verleend in het kader van een georganiseerd screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker op het ogenblik dat de nomenclatuur (artikel 32 van de nomenclatuur) met de opwaardering van de dunne laag cytologie in voege zal zijn getreden. Dit KB is op dit ogenblik nog niet gepubliceerd, maar de publicatie wordt eerstdaags verwacht. Wij houden u op de hoogte.

Er kunnen nog steeds supplementen aan verblijvende patiënten worden gevraagd bij verstrekkingen pathologische anatomie die niets te maken hebben met een georganiseerd screeningsprogramma voor baarmoederhalskanker.

 • Op voorwaarde:
  • dat de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver
  • dat de laboratoria bij elektronische facturatie de hoegrootheid van de supplementen meedelen aan de verzekeringsinstellingen én ook de honoraria die worden aangerekend voor de niet in de nomenclatuur opgenomen verstrekkingen.

Wat de genetische onderzoeken betreft:

 • Er zullen geen supplementen meer mogen worden toegepast op genetische onderzoeken (artikel 33 van de nomenclatuur) zodra het KB inzake de dunne laag chromatografie inzake het screeningsprogramma naar baarmoederhalskanker in voege zal zijn getreden (cf. supra).
 • Op voorwaarde:
  • dat de laboratoria aantonen dat zij de betrokken patiënten hier voorafgaandelijk aan de afname over hebben ingelicht, ofwel rechtstreeks ofwel onrechtstreeks via de voorschrijver
  • dat de laboratoria bij elektronische facturatie de hoegrootheid van de supplementen meedelen aan de verzekeringsinstellingen én ook de honoraria die worden aangerekend voor de niet in de nomenclatuur opgenomen verstrekkingen.

Met vriendelijke groet,

 
VBS

Bijlage: