VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
24.11.2017 09:30 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: AGENDA

De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt welke goede praktijken ? - 24/11/2017

Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van de wet betreffende de rechten van de patiënt


De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt welke goede praktijken ? 
La Communication praticien-patient : Quelles bonnes pratiques ?

24/11/2017
Auditorium Brussels 44 Center

Colloquium georganiseerd ter gelegenheid van het 15-jarige bestaan van de wet betreffende de rechten van de patiënt
Colloque organisé à l’occasion des 15 ans de la loi relative aux droits du patient


Inscription obligatoire et gratuite
Deelname is gratis. Inschrijving verplicht 

PROGRAMME

PROGRAMMA

accreditering aangevraagd en toegekend /  Riziv rubriek 6 “Ethiek en Economie
accréditation Inami demandée et obtenue en «Ethique et Economie