VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.10.2017 10:18 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 660: wijzigingen toepassingsregels verlossingen

verstuurd naar de leden van de Beroepsvereniging van de Belgische Verloskundigen en Gynaecologen op 03.10.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in art. 9 a) van de nomenclatuur, de verlossingen waarvoor de bekwaming van vroedvrouw vereist is.
 
U vindt het koninklijk besluit via deze link


Deze wijzigingen treden in werking op 1 november 2017.


Een overzicht van wat er verandert vindt u op de overzichtspagina van nomenclatuurwijzigingen op de site van het VBS, onder het art. 9 - Verlossingen, van kracht op 01.11.2017.
 
Vriendelijke groet,

VBS