VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
26.10.2017 08:17 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: AGENDA

Thoraxradiologie - 26/10/2017

Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten


Thoraxradiologie - 26/10/2017
Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten

Tijdens het komende academiejaar 2017-2018 organiseren de diensten Radiologie van de Vlaamse Universiteiten traditiegetrouw een gemeenschappelijk Postgraduaat. Het Postgraduaat Radiologie van de Vlaamse Universiteiten (PRVU) wordt themagericht georganiseerd, en beoogt een permanente bijscholing van radiologen en assistenten in opleiding.  In het programma van elke vergadering komt één lezing in aanmerking voor accreditering in de rubriek “ethiek en economie”. Aan het eind van elk academiejaar ontvangen alle ingeschrevenen een attest van deelname voor de bijgewoonde vergaderingen ten behoeve van de accreditering.   

Contact      : Tamara Van Broeckhoven
Programma :