VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
12.09.2017 09:13 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 659: De Arts-Specialist nr. 5 september 2017 is online

verstuurd naar de leden van de bij het VBS aangesloten beroepsverenigingen op 12.09.2017


INHOUD:

Forfaitaire honoraria voor laagvariabele zorg, een ILLUSOIRE RATIONALISERING?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat door met de realisatie van haar programma voor een gefaseerde hervorming van de financiering van de gezondheidszorg.
De eerste fase bestaat in het vervangen van het complexe systeem van de referentiebedragen door forfaitaire honoraria voor de verstrekkingen van laagvariabele zorg, die het meeste in aanmerking komen om er een prospectieve forfaitaire financiering mee op te bouwen...
Lees verder...

Symposia kleuren het najaar
Lees verder

Consensusvergadering 30.11.2017
Lees verder...

Privéverzekering 'ziekte-hospitalisatie' in het nieuws
Lees verder...

Elektronische voorschriften mogelijk zonder EMD met toekomstige webtoepassing 'PARIS'
Lees verder...

Nomenclatuurwijzigingen
Lees verder...

Aankondigingen
Lees verder...