VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
28.07.2017 13:21 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 657: update i.v.m. NIPT-nomenclatuur

verstuurd naar de lede van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Medische Biopathologie op 28.07.2017


Geachte collega,

 

Aangezien de nomenclatuur voor de NIP-test nog altijd niet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad bezorgen wij u via deze hyperlink het ontwerp van koninklijk besluit.

We herinneren u eraan dat verstrekkingen uit art. 33bis (zoals de nieuwe NIPT) niet onderhevig zijn aan het systeem van de onderaanneming.

De B-waarde voor de NIPT is B6100.

Aangezien de test nog niet in het Staatsblad werd gepubliceerd kunt u de nomenclatuur ook nog niet terugvinden op de RIZIV-website.

Tot wanneer deze publicatie er zal zijn, kunnen de laboratoria die voor de NIPT geaccrediteerd zijn nog geen terugbetaling verkrijgen bij de mutualiteiten en mogen ze nog geen remgeld aan de patiënt aanrekenen.

We hopen dat deze situatie door de publicatie van de nomenclatuur in het Belgisch Staatsblad zeer spoedig zal rechtgezet worden.

 

Met vriendelijke groet,

Dr. Marc Moens,
Ondervoorzitter BBASMB