VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.07.2017 08:47 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 653: voorschrijven test Calprotectine

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor Maag-darmartsen op 18.07.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 13 juli is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 24, § 1, van de nomenclatuur.

Ingevolge de wijzigingen in dit besluit mag de test Calprotectine worden voorgeschreven door artsen die tot de inwendige pathologie behoren voor de follow-up van een bewezen ziekte van Crohn, en dit maximaal twee keer per jaar.

Klik hier om dit koninklijk besluit te raadplegen.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.

Met vriendelijke groet,

VBS