VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.07.2017 08:31 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 649: nieuwe Conebeam CT-verstrekkingen

verstuurd naar de leden van de Belgische Vereniging voor Radiologie op 18.07.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 12 juli is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in artikel 17, § 1, 11°ter en 12°, van de nomenclatuur.

Daarbij worden o.m. twee nieuwe verstrekkingen ingevoegd:

459933-459944: Dentale Conebeam CT zonder contrast van de bovenkaak en/of de onderkaak (N 117)

Het koninklijk besluit somt de indicaties op die als voorwaarde gelden voor het aanrekenen van deze verstrekking.

459955-459966: Conebeam CT zonder contrast van de rotsbeenderen (N 275)

Deze verstrekking is enkel aanrekenbaar als ze is voorgeschreven door een geneesheer-specialist in de otorhinolaryngologie, de neurochirurgie, de neurologie, de kindergeneeskunde, de urgentiegeneeskunde of de acute geneeskunde, en door artsen houder van het brevet acute geneeskunde.

De beperking wordt ingevoerd dat een verstrekking uitgevoerd met een computergestuurde tomograaf (CT) niet kan worden aangerekend als een verstrekking die is uitgevoerd met een Cone Beam computergestuurde tomograaf (CBCT) en omgekeerd.

Klik hier om de tekst van het koninklijk besluit te raadplegen

Met vriendelijke groet,

VBS