VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.07.2017 08:27 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 648: wijzigingen nomenclatuur radiotherapie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging der geneesheren-specialisten in Radiotherapie-Oncologie op 18.07.2017


Geachte Dokter, 

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de artikelen 18, §§ 1, A, en 2, en 19, § 1, van de nomenclatuur.

U vindt de wijzigingen in het koninklijk besluit via deze link

Met vriendelijke groet,

VBS