VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
19.07.2017 08:19 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 647: vermindering betrekkelijke waarde volledig transthoracaal echografisch bilan

vertuurd naar de leden van de Beroepsvereniging der Belgische Specialisten voor Hartziekten op 18.07.2017


Geachte Dokter,

In het Belgisch Staatsblad van 11 juli is een koninklijk besluit verschenen dat wijzigingen aanbrengt in de artikelen 17bis en 17quater van de nomenclatuur.

Vanaf 01.09.2017 daalt de betrekkelijke waarde van de verstrekkingen 460456-460460461215-461226, 469814-469825 en 469630-469641 naar N 94,19 (momenteel N 95,7).

Met vriendelijke groet,

VBS

Bijlage: KB 18.06.2017