VERBOND DER BELGISCHE BEROEPSVERENIGINGEN VAN ARTSEN-SPECIALISTEN

Zone privee
03.07.2017 16:15 Leeftijd: 7 yrs
Categorie: E-SPECIALIST

e-specialist nr. 645: wijzigingen nomenclatuur stomatologie

verstuurd naar de leden van de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in Stomatologie op 03.07.2017


Geachte Dokter,
 
In het Belgisch Staatsblad van 30 juni zijn wijzigingen van de nomenclatuur van de stomatologie gepubliceerd.
 
Concreet betreft het een inhoudelijke wijziging van de verstrekking 317295-317306 en de invoeging van een nieuwe verstrekking 312491-312502.
 
In het kader van deze aanpassingen wordt ook paragraaf 7 van van art.15 de toepassingsregels m.b.t. de heelkundige verstrekkingen gewijzigd.
 
De tekst van deze wijzigingen vindt u in het KB via deze link
 
Deze wijzigingen treden in werking op 1 augustus 2017.
 
Met vriendelijke groet,
 
VBS